Pobliskie atrakcje

Najbardziej oczywistą atrakcją turystyczną i przyrodniczą naszej okolicy jest jez. Bytyń Wielki – największe jezioro Pojezierza Wałeckiego o powierzchni prawie 900 ha, maksymalnej głębokości 41 m i długości linii brzegowej ok. 40 km. Nad brzegami jeziora znajdują się dwa wczesnośredniowieczne grodziska prawdopodobnie z początku XII wieku. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy; od głównego akwenu odchodzi kilka malowniczych zatok – długie: Drzewoszewska, Nakielska i Lubieska oraz krótsze: Piecnicka, Krępa i Marcinkowicka. Strome, wysokie i zalesione brzegi wąskich zatok przypominają górskie wąwozy.
Jest to obszar tak cenny, że w 1989 r. utworzono krajobrazowy Rezerwat przyrody „Wielki Bytyń”, obszarowo największy w woj. zachodniopomorskim. Ponadto jest chroniony w ramach sieci Natura 2000 jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Jezioro Wielki Bytyń” (PLH320011), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza nad Gwdą” (PLB300012) oraz stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”.
Bytyń Wielki jest polodowcowym jeziorem o urozmaiconej, ciekawej linii brzegowej z wysokimi, stromymi skarpami (do 30 m), malowniczymi brzegami, porośniętymi wiekowymi lasami liściastymi, głównie kwaśnymi i żyznymi buczynami oraz grądami i łęgami, w których brak ingerencji przyczynia się do unaturalniania się odpowiednich ekosystemów leśnych. Bytyń Wielki to cenne dobrze zachowane mezotroficzne jezioro z podwodnymi łąkami ramienicowymi. Ramienice to rzadkie chronione glony, które wyglądają jak małe rozetowate roślinki na dnie. W naszym jeziorze znajduje się kilka ich płatów.
Fauna naszych okolic jest reprezentowana przez najciekawsze gatunki ssaków występujące na nizinach Polski – najbardziej charakterystyczny dla tego regionu jest żubr, którego stada w stanie dzikim możemy zobaczyć w kompleksie lasów, łąk i pól po zachodniej stronie jeziora. Komu dopisze szczęście gdzieś w lesie trafi na tropy płochliwego wilka, podejrzy wydrę czy bobra, który na nadjeziornych skarpach ma swoje królestwo. Jesienią można usłyszeć rykowisko jeleni, całkiem blisko, bo niecałe 500 m od naszej działki. Są też mniejsze parzystokopytne: daniele, sarny, nawet muflony i oczywiście dziki.
Spośród chronionych ptaków strefowych możemy spotkać bielika, orlika krzykliwego, kanię czarną, kanię rudą, puchacza, bociana czarnego, a na przelotach nawet rybołowa. Nasze miejsce znajduje się także na trasie przelotów gęsi, których największe stada cieszą nas wiosną, długi czas nocując na jeziorze, żurawi wzruszających swym klangorem na polach tuż za płotem. Pojedyncze pary mają swoje gniazda w pobliskich podmokłych lasach. Zimują u nas na okolicznych polach niewielkie grupki łabędzi krzykliwych o charakterystycznym, donośnym głosie. Różnorodne siedliska stanowią również doskonałe miejsca lęgowe dla gatunków związanych z lasami, polami, zaroślami, obszarami wiejskimi, a także ze środowiskiem wodnym. Spośród tych ostatnich najciekawsze są gągoły – kaczki lęgnące się w głębokich dziuplach starych drzew i barwne zimorodki przeszywające głosem powietrze nad jeziorem. Wody jeziora zamieszkują prawie wszystkie popularne gatunki ryb słodkowodnych, natomiast głębiny sieje i sielawy.
Piękno jeziora Bytyń Wielki można odkrywać zarówno z brzegów, jak i od strony wody wypożyczając kajaki, rowery wodne i żaglówki na przystani AKŻ ’90 w Nakielnie. Wokół znajdują się liczne ścieżki rowerowe, lasy obfite w prawdziwki i inne grzyby oraz jagody.
W bliskiej odległości są też:
– „Dzika Zagroda Żubrów Zachodniopomorskich” w Jabłonowie http://dzika-zagroda.pl
– „Czarodziejska Górka”
http://www.urokipojezierza.pl/index.php?m=menu&t=id_news&id_news=57&g1=&pm=2,
– park linowy w Rudnicy www.rudnicapark.pl,
– Bunkry Wału Pomorskiego http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/17652,walcz-bunkry-walu-pomorskiego-.html , http://www.bunkry.eu ,
http://czasatrakcji.pl/pl/atrakcja/bunkry-walu-pomorskiego.html
– most wiszący nad jeziorem Raduń http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/42057,walcz-most-wiszacy-nad-jeziorem.html
– Drawieński Park Narodowy https://dpn.pl/
– Drawski Park Krajobrazowy http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/drawski-park-krajobrazowy/
– Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu http://skrzatusz.intrux.pl
i wiele innych atrakcji turystycznych opisanych na stronie http://www.urokipojezierza.pl/.